linkedin
facebook
twitter

Roadshow

De VNT wil zich graag opwerpen als belangenbehartiger van de tennisleraar in algemene zin en voor haar leden in het bijzonder.

Daar waar het vak verandert van een fulltime naar een steeds meer parttime beoefening hiervan en zeker ook door arbeidsrechtelijke veranderingen, willen wij graag in contact komen met alle tennisleraren.

Door met elkaar van gedachten te wisselen over ons mooie vak, maar ook over de problemen die wij tegen komen, willen wij kijken welke rol wij als belangen behartiger kunnen spelen.
Wij nodigen je dan graag uit voor een te houden roadshow bij jou in de buurt. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname van deze bijeenkomst, wel heeft de KNLTB deelname gehonoreerd met 2 PO punten.
Aankomende bijeenkomst is op 26 maart van 09:30 tot 12:00 uur en zal gehouden worden L.T.C. Sla Raak, Hoorntjesweg 57, 9675 NB Winschoten en is voor alle tennisleraren, mocht je nog iemand weten die dit ook interessant vindt is die van harte welkom!

Volgende bijeenkomst is op 

Wij staan open voor jouw suggesties en voorstellen, maar willen in ieder geval de volgende zaken aan de orde brengen:
* Regionale problematiek:
Wat bindt ons als tennisleraren in ons werkgebied.
Trainersoverleg (is er behoefte om regelmatig bij elkaar te komen?)
Lesgeven aan doelgroepen (welke problemen ondervinden wij bij het lesgeven/organiseren aan specifieke doelgroepen bij de vereniging)
Collegiale consultatie (is hier behoefte aan)
Merken dat er veel concurrentie is onderling, hoe kunnen we meer de samenwerking opzoeken.
* Verbeteren werkomstandigheden:
Communicatie met bestuurs- en commissieleden (welke problemen ondervinden jullie, welke oplossingen?)
Lesgeef materialen voor de specifieke doelgroepen.
Verzekeringen, is hier behoefte aan.

Onderlinge band versterken door deze bijeenkomsten, waarbij specifiek ingegaan wordt op de problematiek van het lesgeven, communiceren en organiseren op lokaal niveau.

Aanmelden Roadshow