linkedin
facebook
twitter

Over de VNT

De Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT) is de vakvereniging van, voor en door tennisleraren. Bestuur en leden met passie voor het vak en de tennissport zijn actief als vrijwilliger binnen de vereniging. Zij worden ondersteunt door 2 professionele krachten.

Door brede maatschappelijke ontwikkelingen als verzelfstandiging van het individu, commercialisering, moderne informatievoorzieningen en communicatie is het vak van tennisleraar continu onderhevig aan veranderingen. Het is de taak van de organisatie om veranderingen tijdig te signaleren.  Anticiperen en reageren op de veranderingen is noodzakelijk om de missie van de VNT uit te kunnen voeren en de visie te bewaken.

Missie

De VNT is de organisatie die de vakmatige belangen van alle Nederlandse tennisleraren behartigt en diensten verleent aan haar leden met als doel het vak van tennisleraar te beschermen en te ontwikkelen en de kwaliteit van het tennisonderricht te verhogen.

Visie

De visie van de VNT is dat de Nederlandse tennisleraar mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het tennisonderricht en de ontwikkeling van de tennissport in Nederland. Het opdoen, ontwikkelen en delen van kennis is een permanente taak van de beroepsgroep om tegemoet te kunnen komen aan de diverse wensen en behoeften van de Nederlandse tenniss(t)ers en hun speelniveaus.