linkedin
facebook
twitter
Vereniging van Nederlandse Tennis Leraren

Over de VNT

De Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT) is de vakvereniging van, voor en door tennisleraren. Bestuur en leden met passie voor het vak en de tennissport zijn actief als vrijwilliger binnen de vereniging. Zij worden ondersteunt door 1 professionele kracht.

Door brede maatschappelijke ontwikkelingen als verzelfstandiging van het individu, commercialisering, moderne informatievoorzieningen en communicatie is het vak van tennisleraar continu onderhevig aan veranderingen. Het is de taak van de organisatie om veranderingen tijdig te signaleren.  Anticiperen en reageren op de veranderingen is noodzakelijk om de missie van de VNT uit te kunnen voeren en de visie te bewaken.

Missie

De VNT is de organisatie die de vakmatige belangen van ALLE Nederlandse tennisleraren behartigt en diensten verleent aan HAAR leden met als doel het vak van tennisleraar te beschermen, ontwikkelen en zodoende de kwaliteit van het tennisonderricht te waarborgen.

Visie

De visie van de VNT is dat de Nederlandse tennisleraar mede verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het tennisonderricht en de ontwikkeling van de tennissport in Nederland middels:

• Wisselwerking vergroten tussen tennisleraar en vereniging
Verkiezing tennisleraar van het jaar
Hoe ga ik om met bestuur van de vereniging
Wat verwacht een vereniging van een tennisleraar
Wat verwacht een tennisschool van de leraar.

• Arbeidsrechtelijke verhoudingen informeren en monitoren (informeren verschillende soorten contracten en periodieke evaluatie hiervan)
Loondienst
ZZP’er
Tennisschool
Payroll

• Juridisch advies geven om de positie van de tennisleraar te waarborgen.

• Mediation conflicten tussen de leraar en de wederrechtelijke partij op te lossen.

• Omarmen van de permanente ontwikkeling als kwaliteitsimpuls

• Mede beoordelen/bewaken van het cursusaanbod uitgaande van de behoefte vanuit het werkveld.

• Continue onderzoek naar mogelijkheden zelf cursussen aan te kunnen bieden c.q te participeren in cursusaanbod van anderen mede als doel de service aan VNT-leden te kunnen vergroten.