linkedin
facebook
twitter

Mediation

Naast juridische ondersteuning biedt de VNT voor haar leden ook mediation aan bij geschillen tussen bijvoorbeeld de verenigingen en tennisleraren.  

Wat is conflictbemiddeling of mediation? Dit is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil hebben met elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie. Bemiddeling kan zelfs werken als één van beide partijen zo kwaad of beledigd is, dat hij weigert nog langer met de andere partij te praten.

Het doel van conflictbemiddeling is een oplossing tot stand te laten komen waarin beide partijen zich kunnen vinden en die in hun belangen op aanvaardbare wijze tegemoetkomt. De bemiddelaar laat partijen aldus de gang maken van standpunten naar belangen en ondersteunt hen in de verbetering van hun communicatie.