linkedin
facebook
twitter

CV online voordelen

Voor VNT leden:

Gratis opbouw van uw trainersportfolio: CV Online!

De VNT streeft naar kwaliteitsverbetering van de tennisleraren en ziet de leraar graag up-to-date. Opleidingen, bijscholing, werkervaring en informatie als visie, specialiteit etc. spelen daarin een rol. VNT-leraren krijgen de mogelijkheid hun portfolio online met ons te delen. CV Online is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek onder klanten en ingewonnen informatie verkregen door vele gesprekken met verschillende stakeholders.

Voor de leraar.

De leraar kan met deze handige tool laten zien wat hij/zij allemaal “in huis” heeft. De trainer kan via deze digitale service zijn CV invullen en tonen aan het publiek. Ook opleidingen en ervaringen buiten het tennisgebied zijn het vermelden waard. CV Online zou een stimulans kunnen zijn om bijvoorbeeld toch voor een extra cursus of seminar te kiezen om deze vervolgens te kunnen vermelden. Onze overtuiging is dat CV Online daarom zal bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van de tennisleraar op termijn en dat het zijn/haar marktwaarde kan verhogen.

Voor de klant (verenigingen en leerlingen).

De klant kijkt mee en ziet de informatie, die de trainer met hen wil delen. Hij/zij kan de progressie van de trainer zien. Bij sollicitatieprocedures kan deze service van grote hulp zijn.

Voor de tennisschool en detacheerders:

Advertentie: “Onze trainers zijn lid van de VNT en doen mee aan CV Online!

Hier zijn absoluut mogelijkheden de marktwaarde als school of detacheerder te vergroten. Een soort van merknaam: CV-Online. Voor een school of detacheerder gelden daarnaast dezelfde voordelen als voor de klant. Bij sollicitaties een grote hulp, maar ook een gereedschap voor de school om de trainer te stimuleren kennis te vergaren.

Voorwaarden.

Om mee te mogen doen moet de trainer lid zijn van de VNT en voldoen aan de Algemene Voorwaarden voor CV Online. Deze zijn vermeld op de website en men kan pas registreren en meedoen als hij/zij aangeeft akkoord te gaan hiermee.

Door Mark Verra,

namens het bestuur van de VNT.